FAQ

pobraneSpis treści

  1. Czy obecność na wtorkowych spotkaniach jest obowiązkowa?
  2. Czy można zmieniać przynależność do projektów w trakcie ich trwania?
  3. Czy można brać udział w kilku projektach jednocześnie?
  4. Czy można wykorzystać swoje znajomości i zaprosić osoby do spotkań z PMami, Konferencji PE, etc.?
  5. Jaki stosunek mają prelegenci przychodzący do Koła?
  6. Czy przyszli członkowie Koła (jeszcze bez statusu członka) mogą przychodzić na wszystkie spotkania Koła, wydarzenia, warsztaty?
  7. Czy Koło wystawia zaświadczenia o działalności w jednostce?
  8. Czy można być w kole nie studiując na pw?
  9. Jakie konsekwencje wynikają z nieprzychodzenia na spotkania Koła?

 

 

  1. Czy obecność na wtorkowych spotkaniach jest obowiązkowa?

Obecność na wtorkowych spotkaniach nie jest obowiązkowa. Jest ona ważna i wymagana, aby utrzymać/zachować status członka Koła.

2. Czy można zmieniać przynależność do projektów w trakcie ich trwania?

Tak, można zmieniać przynależność do projektów w czasie ich trwania. Możliwe jest to za pozwoleniem koordynatorów obu projektów. Należy również poinformować o tym zarząd.

3. Czy można brać udział w kilku projektach jednocześnie?

Tak. Jedynym ograniczeniem jest Twój czas. Postaraj się jednak, abyś był zaangażowany na 100% w każdy z tych projektów. Lepiej dla Ciebie i dla Koła, abyś zrobił dobrze kilka zadań niż zrobił po łebkach dużo więcej.

4. Czy można wykorzystać swoje znajomości i zaprosić osoby do spotkań z PMami, Konferencji PE, etc.?

Oczywiście, jest to mile widziana, a nawet pożądane. Zgłoś się w tym celu do koordynatorów odpowiednich projektów i porozmawiaj z nimi na ten temat.

5. Jaki stosunek mają prelegenci przychodzący do Koła?

Prelegenci są nastawieni pozytywnie do Koła. Często są to sympatycy Koła długo z nami współpracujący.

6. Czy przyszli członkowie Koła (jeszcze bez statusu członka) mogą przychodzić na wszystkie spotkania Koła, wydarzenia, warsztaty?

Większość spotkań jest otwartych jednak część z nich dotyczy jednak tylko i wyłącznie członków Koła. Możesz na nie przyjść, jednak może się okazać, że nie masz wymaganych uprawnień do zrobienia/otrzymania niektórych rzeczy (np. nie możesz głosować podczas wyborów).

7. Czy Koło wystawia zaświadczenia o działalności w jednostce?

Tak, Koło wystawia takie zaświadczenie. Informacje o tym znajdziesz w sekcji: Otrzymanie zaświadczenia o działalności w Kole.

8. Czy można być w kole nie studiując na pw?

Członkostwo w Kole mogą otrzymać tylko i wyłącznie aktywni studenci Politechniki Warszawskiej. Charakter wielu naszych spotkań jest jednak otwarty, w tym także dla osób spoza Koła.

9. Jakie konsekwencje wynikają z nieprzychodzenia na spotkania Koła?

W przypadku, gdy nie uzyskasz minimalnej ilości (5) obecności na spotkaniach Koła, zostaniesz skreślony z listy członków Koła. Jeśli nie możesz uzyskać minimalnej ilości spotkań ze względu na zajęcia/ćwiczenia/laboratoria/wykłady/Erasmusa w tym czasie, poinformuj o tym zarząd Koła. W innych przypadkach nie ma żadnych konsekwencji. Oczywiście w znaczący sposób obniża to motywacje osób zaangażowanych czynnie w realizację danego spotkania, co w rezultacie może skończyć się zrezygnowaniem z wielu spotkań ze względu na niską frekwencję. Spotkania są robione dla członków Koła przez członków Koła i dlatego powinieneś tam być. Jeśli nie odpowiada Ci tematyka spotkań, poinformuj się z zarządem.