Kim jesteśmy

 

Koło Naukowe Zarządzania Projektami PMArt w 2009 roku powstało na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, od października 2013 roku funkcjonuje na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. Naszym celem jest poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy o zarządzaniu projektami wśród młodych inżynierów. Ponadto zajmujemy się rozwijaniem umiejętności pracy zespołowej oraz prowadzeniem projektów naukowych z dziedziny zarządzania projektami. Do tej pory zrealizowaliśmy pomyślnie wiele projektów, prężnie rozwijając koło i zrzeszając coraz większe grono studentów.

Jesteśmy jednym z większych i bardziej aktywnych Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Nasi członkowie to studenci różnych wydziałów, nie tylko PW ale także UW, SGH czy SWPS. Część z nas aktywnie działa także w innych organizacjach, jak Rada Kół Naukowych PW, Erasmus Student Network, czy Samorząd Studentów PW. Większość z nas to studenci ostatnich lat, często mający już za sobą pierwsze poważne wyzwanaia zawodowe i biznesowe. Dzięki temu możemy wymieniać między sobą unikalne doświadczenia jak i korzystać z kontaktów nawiązanych z profesjonalnymi managerami. Oprócz tego tworzymy bardzo zgraną “paczkę”, która spotyka się prywatnie, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych.

Mimo, że jesteśmy związani z wydziałem EiTI, nie działamy jedynie w branży IT. Bardzo mocno stawiamy na zdolności organizacyjne i umiejętności miękkie, których tak często brakuje absolwentom uczelni technicznych. Chcemy wychodzić na przeciw zarzutom osób rekrutujących i pracowników HR, pokazując że młodzi inżynierowie prezentują wysoki poziom nie tylko jeśli chodzi o wiedzę techniczną. Staramy się efektywnie zarządzać naszym czasem, wybierając tylko najbardziej wartościowe projekty, maksymalnie się w nie angażując i aktywując jak największą liczbę naszych członków. Szkolimy siebie i przekazujemy nabytą wiedzę innym. Wstąp do PMArt a uzyskasz unikalny wpis do swojego CV. Zaprojektuj swoją przyszłość!

Czym jest “zarządzanie projektami”?

Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

 

Najprościej można powiedzieć, że zarządzanie projektem to dziedzina zajmująca się efektywnym osiąganiem celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu.

 

Tematyka naszych projektów to m.in.:

  • certyfikaty z PM, znajomości metodyk (PRINCE2, PMBOK itd.);
  • szeroko pojęte zarządzanie projektem (Project Management) : zarządzanie zespołem, czasem, budżetem; metodyki, etapy tworzenia projektu itp.;
  • narzędzia wspomagające pracę kierownika projektu;
  • rozwijanie umiejętności miękkich;

Poprzez nawiązywanie różnego rodzaju kontaktów merytorycznych (m.in. wykładowcy, firmy, instytucje zajmujące się zarządzaniem projektami, inne koła i organizacje studenckie) chcielibyśmy postawić na organizowanie warsztatów i praktycznych case’ów w różnych środowiskach. To właśnie na nich można w zastosować zdobytą wiedzę, a przy tym skonfrontować ją ze specjalistą z danej dziedziny.


Czego możesz się z nami nauczyć:

  • Umiejętności wyznaczania wspólnych celów, dzielenia się odpowiedzialnością i koordynacji poszczególnych członków zespołu;
  • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów, dzielenia się wiedzą i pomysłami;
  • Zdolności prezentowania skomplikowanych pomysłów i rozwiązań;
  • Umiejętności zarządzania samym sobą, czyli planowania własnego rozwoju osobistego, zarządzania czasem i ryzykiem;
  • Perspektywicznego spojrzenia na swoją pracę w szerszym kontekście (oczami szefa/klienta);
  • PARTNERSTWA – woli pomagania zespołowi w osiąganiu celów, ale z jednoczesną umiejętnością kształtowania własnej opinii