Project Barcamp

Logo Project Management BarCamp
Czym jest Barcamp?

Project Management Barcamp – otwarte spotkanie o charakterze warsztatowym, dla studentów zainteresowanych tematyką

 • zarządzania i przywództwem
 • zarządzania innowacjami i procesami inżynieryjnymi
 • zarządzania projektami
 • projektowania usług, produktów oraz interakcji społecznych
 • podejściem modelowym i projektowym do definiowania i re-definiowania rzeczywistości oraz otaczającego nas świata

Cel organizacji barcampu

 • rozwój umiejętności w wyżej wymienionych dziedzinach
 • poszerzenie sieci kontaktów i zdobycie nowych znajomości
 • wymiana doświadczeń

Spotkanie typu barcamp jest spotkaniem prowadzonym w luźnej atmosferze*,
pozbawionej ładu charakterystycznego dla typowych konferencji, takich jak np. :

 • czas i kolejność wystąpień, prezentacji i warsztatów
 • sztywny dobór osób uczestniczących oraz prowadzących

* – Spotkanie w luźnej atmosferze:

 • dopuszczalna konsumpcja napojów oraz posiłków (np. typu pizza w trakcie)

Spotkania przewidziane są na ok. 25-40 uczestników, którzy są chętni do zaangażowania się we współtworzenie atmosfery spotkania i aktywne uczestnicwo w nim, a także są zainteresowani jego tematyką.

Zarezerwowane jest 50% miejsc dla osób z PMArt i studentów PW.
Listy uczestników tworzone będą na podstawie kolejności zgłoszeń.