Zakładanie działalności gospodarczej – jak wystartować i co warto wiedzieć?

Zakładanie działalności gospodarczej

Jak założyć działalność gospodarczą i co warto wiedzieć?

W trakcie prowadzenia prac nad projektem produktu przychodzi taki moment kiedy to pomysł staje się gotowym towarem albo usługą, a wraz z tym, a czasem nawet we wcześniejszej fazie, pojawia się konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej.

Jak odnaleźć się w gąszczu możliwości jakie oferuje nam prawo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej, podatków i ubezpieczeń? Jak maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy we współpracy z innymi osobami? I wreszcie jak zadbać o ochronę własności intelektualnej?

Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w trakcie wtorkowego wykładu, który poprowadzi Weronika Turek prawnik i aplikant radcowski.

Jeśli jesteś ciekawy jak przygotować się i co warto wiedzieć o założeniu działalności gospodarczej to bądź z nami we wtorek 1 grudnia 2020 o 18:15 na MS Teams.

Link do zapisów: https://forms.gle/gnKqbhA5UQkjXgM68

Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/1IUSNf6zo

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3fd5b534723c4201b4f18f056305f662%40thread.tacv2/1606391449864?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22a84484b0-2b89-4249-869c-b432ae159169%22%7d